၂၀၂၃ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ရတနာပုံတက္ကသိုလ်သို့ ဘာသာရပ်အလိုက် နေ့သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရစာရင်း

 

၁။ မြန်မာစာ >>> Download

၂။ အင်္ဂလိပ်စာ >>> Download

၃။ ပထဝီဝင် >>> Download

၄။ သမိုင်း >>> Download

၅။ ဒဿနိကဗေဒ >>> Download

၆။ စိတ်ပညာ >>> Download

၇။ အရှေ့တိုင်းပညာ >>> Download

၈။ ဥပဒေပညာ (LLB) >>> Download

၉။ ဥပဒေပညာ BA(Law) >>> Download

၁၀။ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ >>> Download

၁၁။ မနုဿဗေဒ >>> Download

၁၂။ ရှေးဟောင်းသု‌တေသနပညာ >>> Download

၁၃။ စာကြည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ >>> Download

၁၄။ ဓာတုဗေဒ >>> Download

၁၅။ ရူပဗေဒ >>> Download

၁၆။ သင်္ချာ >>> Download

၁၇။ သတ္တဗေဒ >>> Download

၁၈။ ရုက္ခဗေဒ >>> Download

၁၉။ ဘူမိဗေဒ >>> Download

၂၀။ ကုန်ထုတ်ဓါတုဗေဒ >>> Download

၂၁။ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာ >>> Download

၂၂။ ဇီဝဓာတုဗေဒ >>> Download

၂၃။ အဏုဇီဝဗေဒ >>> Download

၂၄။ မြန်မာမှုပညာ >>> Download

၂၅။ စီးပွားရေးပညာ >>> Download

၂၆။ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ >>> Download

၂၇။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာ >>> Download

ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံများ

၂၀၁၉ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံရယူရန် >>>>> Download

ကျောင်းဝင်ခွင့်ပုံစံများ

ကျောင်းသားသစ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ပုံစံရယူရန် >>>>> Download

ကျောင်းသားဟောင်းကျောင်းဝင်ခွင့်ပုံစံရယူရန် >>>>> Download