ဆွမ်းဆန်စိမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ (၂၃)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းဆန်စိမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို ၂၀-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ပင်မဆောင်ရှေ့၌ ကျင်းပပါသည်။                     

Start

End

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ (၂၃)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ် ဆွမ်းဆန်စိမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို ၂၀-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ပင်မဆောင်ရှေ့၌ ကျင်းပပါသည်။

      

     

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP