(၂၄)ကြိမ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်။  

Start

End

၂၀၁၉-၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP