တင်ဒါကြေညာချက်

ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စားသောက်မှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး စေတနာထား၍ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော တက္ကသိုလ်၏ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်သော နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Start

End

ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စားသောက်မှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး စေတနာထား၍ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော တက္ကသိုလ်၏ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်သော နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP