(၂၃)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား

ရတနာပုံတက္ကသိုလ် (၂၃)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို (၂၂-၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပါသည်။ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ရှိ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပြခန်းများကို ပြသခဲ့ကြပါသည်။            

Start

End

ရတနာပုံတက္ကသိုလ် (၂၃)နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို (၂၂-၂-၂၀၂၃)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပါသည်။ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ရှိ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးမှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ပြခန်းများကို ပြသခဲ့ကြပါသည်။

      

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP